• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Giżycko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 1 800 000.00 zł
 • Powierzchnia: 11 970.00 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE NR 6/2018

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Moniuszki  oznaczona nr geodezyjnym działki 539 o pow.  11970m2, opisana w KW OL1G/00016973/1;

Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.800.000,00zł;

Wadium – 180.000,00 zł;

 

2.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Moniuszki  oznaczona  nr geodezyjnym działki 544 o pow.  4691m2, opisana w KW OL1G/00016973/1;

Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej  turystycznej, dopuszcza się zabudowę pensjonatową z mieszkaniem dla właściciela;

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.100.000,00zł;

Wadium – 210.000,00 zł;

 

3.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Moniuszki  oznaczona  nr geodezyjnym działki 542 o pow.  1,0102ha, opisana w KW OL1G/00016973/1;

Przeznaczenie: teren zabudowy usługowej turystycznej, mieszkaniowej jednorodzinnej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 4.000.000,00zł;

Wadium – 400.000,00 zł;

 

Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 marca 2018roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 9 marca 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie
  o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/405518/obwieszczenie_nr_62018_w_sprawie_przetargu_na_sprzedaz_nieruchom

Lokalizacja