• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Giżycko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 165 000.00 zł
 • Powierzchnia: 3 424.00 m 2
Wydanie nr 04/01/2018 z dnia 04 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE NR 92/2017

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.      Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1201 o pow.  3424m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 165.000,00zł;

Wadium – 16.500,00 zł;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

 

2.      Nieruchomość niezabudowana położona w  Giżycku przy ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek: 1210 o pow.  843m2 i 1211 o pow. 3300m2, o łącznej pow. 4143m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł;

Wadium – 23.000,00 zł;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

 

3.      Nieruchomość   niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1213 o pow.  2662m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 160.000,00 zł;

Wadium – 16.000,00 zł;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

 

4.      Nieruchomość niezabudowana położona w  Giżycku przy ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1198 o pow.  4057m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: teren zabudowy  przemysłowej, składowej, usługowej, zgodnie z rysunkiem planu fragment działki oznaczony jest pod rowy i zbiorniki retencyjne;

Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,00 zł;

Wadium – 21.000,00 zł;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

 

5.      Nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Polnej oznaczona nr geodezyjnymi działek 658/2 o pow. 255m2, 659 o pow. 1626m2,  976 o pow. 179m2, o łącznej pow. 2060m2, opisana w KW OL1G/00013121/3;

Przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

Cena wywoławcza nieruchomości: 135.000,00 zł;

Wadium – 13.500,00 zł;

I przetarg;

 

6.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Przemysłowej oznaczona nr geodezyjnymi działki 327/40 o pow. 349 m2, opisana w KW/OL1G/00012409/9.

Przeznaczenie: obecnie teren zabudowany obiektami magazynowo-składowymi, który przeznacza się na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i handlu dla potrzeb ogólnomiejskich.

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł;

Wadium – 3.500,00 zł;

I przetarg;

            Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2018roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie
  o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej:

 

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/404435/obwieszczenie_nr_922017_w_sprawie_przetargu_na_sprzedaz_nierucho

 

Lokalizacja