• Wydanie nr 20/09/2019 z dnia 20 września 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Torzym, Woj. Lubuskie
  • Cena: 30 000.00 zł
Wydanie nr 20/08/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosława Gancarza ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na prawo własności nieruchomości zabudowanej kioskiem handlowym

  • Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosławowi Gancarzowi, prawo własności nieruchomości składającej się z działek gruntu nr 733/28 i 733/30 o łącznej powierzchni 64 m2, położonej w Torzymiu przy ul. Saperskiej, zabudowanej kioskiem handlowym, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1U/00021260/0.

  • Cena wywoławcza wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto.

  • Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3.

  • Termin przetargu ustala się na dzień 12 sierpnia 2019 r., godz. 9:40.

  • Sędzia-komisarz może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

  • Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7256834.Kontakt:
Kancelaria Syndyka Jakub Liszka ul. Krzywoustego 4/2, 66 - 400 Gorzów Wlkp.
tel: 505 006 952, mail: j.liszka@kanelaria-liszka.pl

Lokalizacja