• Wydanie nr 21/08/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Woj. Lubuskie
  • Cena: 510 000.00 zł
  • Powierzchnia: 772.40 m 2
Wydanie nr 03/12/2018 z dnia 03 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości JD GRAFIX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na zabudowaną nieruchomość gruntową.

1.      Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o nr 639/1 i 641 o łącznej powierzchni 2383 m2, dla których Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/00107679/4 oraz związane z nim prawo własności posadowionego na nim budynku hali produkcyjnej z przybudowaną częścią biurową.

2.      Cena wywoławcza wynosi 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych) netto.

3.      Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 5.

4.      Termin przetargu ustala się na dzień 7 stycznia 2019 r. godz. 10:00.

5.      Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowo-Układowa, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7256834.

6.      Syndyk udostępni regulamin przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości w wersji elektronicznej na uprzednią prośbę skierowaną na: sekretariat@kanelaria-liszka.pl

 

 

Lokalizacja