• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 14/02/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o przetargu

 

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Ludwikowice Kłodzkie, będące załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 44/18 z dnia 14 lutego 2018 r.

Położenie nieruchomości: LUDWIKOWICE KŁODZKIE

Numer działki: część działki 284/1

Księga wieczysta: brak KW

Powierzchnia nieruchomości do dzierżawy: 150,00 m2

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomości gruntowa niezabudowana położona w granicach części działki nr 284/1 o powierzchni 150,00 m2, oznaczona w EGiB symbolem klasoużytku "ŁIV". Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka nr 284/1 przeznaczona jest w części na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami oraz w części posiada status drogi dojazdowej wewnętrznej. Nieruchomość wydzierżawia się na cele związane z prowadzeniem ogrodu przydomowego.

Termin trwania dzierżawy: nieoznaczony

Miesięczna stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego (netto): 12,00 zł miesięcznie

Do wylicytowanej kwoty czynszu zostanie doliczone 23% podatku VAT.

Wysokość wadium: 100,00 zł płatne do dnia 05 marca 2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 marca 2018 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1 pokój nr 15.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gmina.nowaruda.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Gminy Nowa Ruda pokój nr 15, tel. 74 872 09 03 w godzinach pracy urzędu.

 

Lokalizacja