• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Piotrków Trybunalski, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 14/01/2018 z dnia 14 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG  Z  OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 informuje, że w dniu 15 lutego 2018 r. odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na  terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy :

 

ul. Targowa 8 – lokal  użytkowy  o  pow. 192,21 m2,

cena wywoławcza : 48.885,00 zł, wadium :  2.444,25 zł.

 

Przetarg  odbędzie się  w  dniu  15 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w  siedzibie TBS Spółka z o.o. w  Piotrkowie Trybunalskim,  Al. 3 Maja 31, budynek ,, B "

- pokój nr 26.

 

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie  do dnia 09 lutego 2018 r. do godziny 12.00 złożą pisemną ofertę uczestnictwa w  przetargu  oraz  terminowo  wpłacą wadium.

 

Wadium określone dla każdego lokalu użytkowego, odrębnie musi znajdować się na rachunku bankowym TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim prowadzonym w : ESBANK Bank Spółdzielczy nr konta 13 8980 0009 2018 0055 4907 0001 w terminie do dnia 09 lutego 2018 r. ( włącznie )  przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od wpłaconej kwoty.

Pełny tekst ogłoszeń o przetargach na oddanie w najem na czas nieoznaczony                         lokalu użytkowego i  garaży wywieszony został na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego , Pasaż Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 28, TBS Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31 w budynku ,, B" zamieszczony na  stronach internetowych  Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego : www.piotrkow.pl, Biuletynie Informacji Publicznej : www.bip.piotrkow.pl, stronie internetowej  TBS Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim :  www.tbs-piotrkow.pl na lokalach użytkowych przeznaczonych do najmu. Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w siedzibie TBS Sp. z o.o.  w Piotrkowie Trybunalskim, Al. 3 Maja 31, pokój nr 25 w budynku ,, B" lub telefonicznie pod nr 44/ 732-37-70  wew. 32.

Lokalizacja