• Wydanie nr 18/11/2018 z dnia 18 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Giżycko, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 2 200 000.00 zł
  • Powierzchnia: 11 439.00 m 2
Wydanie nr 06/12/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE NR 88/2017

 

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości
w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.      Nieruchomość niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Królowej Jadwigi  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1286 o powierzchni  1,1439ha,  opisana w KW OL1G/00045008/8;

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy usługowej - dopuszcza się wznoszenie budynków wielkopowierzchniowych (usługowo-handlowych) o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

Cena wywoławcza nieruchomości: 2.200.000 zł;

Wadium – 220.000 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

            Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Uwagi:

1. Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku


o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 4111 wew. 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku przy pokoju 111 oraz opublikowane na stronie internetowej:

 

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/401203/obwieszczenie_nr_882017_w_sprawie_ii_przetargu_na_sprzedaz_nieru

Lokalizacja