• Wydanie nr 18/02/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 09/03/2017 z dnia 09 marca 2017 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie, pl. Wolności 1 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.bielawa.pl, wykazy niżej opisanych nieruchomości:

 

1. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 29,42 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow.  2,54 m2 i komórką o pow. 6,00 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym położonym na tej samej działce co budynek mieszkalny położony w budynku nr 10 przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielawie wraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 58/8 obręb Fabryczna o pow. 603 m2.

 

2. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 38,92 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 4,51 m2 położony w budynku nr 34 przy ul. Wiejskiej w Bielawie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 341/1 obręb Nowa Bielawa o pow.  900 m2.

 

3. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. 27,51 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow.  4,60 m2 i komórką o pow. 5,77 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym położonym na tej samej działce co budynek mieszkalny położony w budynku nr 10 przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielawie wraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 58/8 obręb Fabryczna o pow. 603 m2.

 

4. Lokal mieszkalny nr 9 o pow. 46,98 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 5,07 m2 położony w budynku nr 44 D przy ul. Stefana Żeromskiego w Bielawie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 430 obręb Północ o pow. 871 m2.

 

5. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 43,96 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi piwnicą o pow. 3,16 m2 i komórką o pow. 5,85 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym położonym na tej samej działce co budynek mieszkalny położony w budynku nr 10 przy ul. Henryka Sienkiewicza w Bielawie wraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 58/8 obręb Fabryczna o pow. 603 m2.

 

6.  Lokal mieszkalny nr 77 o pow. 36,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 4,72 m2 położony w budynku nr 39 przy ul. Stefana Żeromskiego w Bielawie wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 567 obręb Południe o pow. 1025 m2.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie,  pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74 832 87 14. 

Lokalizacja