Wydanie nr 22/08/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
2015-12-08
Dodaj do schowka +
Print

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Dzierżawa
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Reda (pomorskie)

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst w Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości  i lokalu użytkowego.

Nieruchomość:

1. przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy   na  czas oznaczony  do 3 lat:

położona w Redzie, w obrębie 1 przy ul. Derdowskiego, oznaczona numerem 107/1
o powierzchni 53 m², z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.

2. przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy   na  czas oznaczony  do 3 lat:

położona w Redzie, w obrębie 1 przy ul. Poniatowskiego, oznaczona numerem 517/2
o powierzchni 80 m², z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.

3. przeznaczona do oddania w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy   na  czas oznaczony  do 3 lat:

położona w Redzie, w obrębie 1, przy ul. Gniewowskiej,  stanowiąca część działki  numer 1063 o powierzchni  76 m2, z przeznaczeniem na ogrody przydomowe.

Lokal użytkowy o pow. 44 m2, przeznaczony do oddania w najem dotychczasowemu  najemcy na  czas oznaczony  do 3 lat wraz z nieruchomością gruntową położoną w Redzie, w obrębie 1 przy ul. Gdańskiej 17, stanowiącej część działki 74/4 o powierzchni 311m²,  z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe (usługi fryzjerskie).

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, telefon  58 678  80 13 lub  58 678 80 14.

www.reda.pl

 

 

Lokalizacja