• Wydanie nr 09/12/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Katowice, Woj. Śląskie
  • Cena: 348 112.00 zł
  • Powierzchnia: 107.60 m 2
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Beaty Gruszki-Surzyn w upadłości

 sprzeda z wolnej ręki:

 

lokal niemieszkalny oznaczony nr 13 stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 107,60 m2, położony przy ul. Jutrzenki 1 w Katowicach,

KW nr KA1K/00066035/6,

 

W skład nieruchomości wchodzi udział w wysokości 586/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego do dnia 24 kwietnia 2084 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00063920/6, oraz udziałem w wysokości 586/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00046087/9.

 

cena wywoławcza 348.112,00 zł netto

 

(w cenie uwzględniona jest wartość ruchomości stanowiących wyposażenie lokalu oszacowanych na kwotę 13.912,00 zł);

 

Szczegółowe informacje oraz warunki przetargu pod numerem telefonu 509525408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Lokalizacja