• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 30 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 7 100.00 m 2
Wydanie nr 09/11/2016 z dnia 09 listopada 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Bank Pekao S.A. podaje do wiadomości informację

o nieruchomości na sprzedaż

 

KRAKÓW, UL. J. DUNAJEWSKIEGO 8, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania dwóch działek gruntu o numerach ewidencyjnych 156/6 i 156/7 o łącznej powierzchni 2.004 m2 wraz z prawem własności posadowionego na nich budynku biurowego z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni ok. 7.100 m2.

Część powierzchni mieszkalnej oraz użytkowej wynajęta jest na rzecz osób trzecich na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony i określony.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00162343/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 30.500.000 PLN netto (słownie: trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych netto). Sprzedaż objęta jest zwolnieniem z opodatkowania VAT.


Dla podmiotów uprawnionych istnieje możliwość zastosowania opcji opodatkowania podatkiem VAT po złożeniu organom podatkowym oświadczenia przez Strony.

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielami Biura Obsługi Nieruchomości Banku Pekao S.A. w Krakowie, tel. 603-744-163 i tel. 605-552-956.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Wacław Obłoza, Waclaw.obloza@pekao.com.pl      603-744-163, tel. +48 12 261-68-17

Zbigniew Dyk,  Zbigniew.dyk@pekao.com.pl       605-552-956, tel. +48 12 261-69-12

Kinga Brzezińska,  Kinga.brzezinska@pekao.com.pl  691-203-036, tel. +48 22 524-88-37

 

 

 

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Departament Zarządzania Nieruchomościami

ul. Żwirki i Wigury 31

02-091 Warszawa

Lokalizacja