• Wydanie nr 22/03/2019 z dnia 22 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wojcieszyce, Kłodawa, Woj. Lubuskie
  • Cena: 55 000.00 zł
Wydanie nr 08/04/2018 z dnia 08 kwietnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Beaty Bełdzikowskiej w upadłości likwidacyjnej osoby fizycznej ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki przysługującego upadłej udziału w wysokości 1 / 2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 52 w Wojcieszycach, gmina Kłodawa, powiat gorzowski, województwo lubuskie stanowiącej działkę oznaczoną nr ewid. 196 o pow. 900 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym (dawny budynek piekarni) o powierzchni 234 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr GW1G/5501 7/6 wraz z udziałem w wysokości 1 / 2 w prawie własności opisanego wyżej budynku użytkowego o powierzchni 234 m2 posadowionego na tej działce. Cena wywoławcza wynosi 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100). Przedmiot sprzedaży można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w biurze syndyka w Gorzowie Wlkp. przy ul. Podmiejskiej 21a lub pod numerami tel. 502 556 987 lub 797 215 797 lub sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. pod numerami 95 72 56 835 lub 95 72 56 834 . Pełny tekst opisu i oszacownia przedmiotu sprzedaży dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wydział V Gospodarczego (ul. F. Chopina 52 blok 15 pokój 114).

Lokalizacja