• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gliwice, Woj. Śląskie
  • Cena: 148 000.00 zł
  • Powierzchnia: 53.58 m 2
Wydanie nr 21/08/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Aneta Brachaczek zaprasza na aukcję dotyczącą zakupu nieruchomości lokalowej położonej w Gliwicach przy ul. Bema 28/1.
Przedmiotem aukcji jest :

 

- Lokal mieszkalny wraz z prawem użytkowania wieczystego jako udziału w nieruchomości wspólnej oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 71/10000 udziału, położony w Gliwicach, przy ul. Bema 28/1  usytuowany  na parterze w budynku wielorodzinnym  złożony z 3 pokoi, kuchni i łazienki i przedpokoju  o łącznej powierzchni 53,58 m² dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GL1G/00104467/7.  Do przedmiotowego lokalu przynależy także piwnica o powierzchni 7,20 m².

Prawo do w/w nieruchomości to odrębne własnościowe prawo do nieruchomości lokalowej – lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu w wysokości 71/10000 udziału w prawie użytkowania wieczystego jako udziału w nieruchomości wspólnej oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Proponowana cena wywoławcza wynosi 148 000,00 zł.  (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy  złotych 00/100 groszy)


Szczegółowy opis składnika  wraz z wyceną oraz Regulamin aukcji dostępny jest w Biurze Syndyka w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8a, na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de, oraz pod numerem telefonu 512 292 972, mail: aneta.brachaczek@syndyk.de
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od nieruchomości lokalowej należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez PLUS BANK O/Rybnik nr 97 1680 1062 0000 3000 2537 3013
Termin aukcji zostanie podany wkrótce i odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, sala nr 112.
Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT CELEM WYSŁANIA REGULAMINU AUKCJI.

Lokalizacja