• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 21/09/2016 z dnia 21 września 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanej nieruchomości:

- nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat:

położona w Redzie, w obrębie 1 przy ul. C.K. Norwida, stanowiąca część  działki  nr 680/1  o pow. 80 m²,  z przeznaczeniem na miejsca postojowe.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, telefon  58 678  80 13 lub  58 678 80 14.

www.reda.pl

Lokalizacja