• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 15/11/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz.U. z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanej nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat,

położona w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Wiejskiej, stanowiąca działkę numer 273/29  o powierzchni 42 m2, z przeznaczeniem na  ogród przydomowy

 

Informacji o powyższym udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, tel. 58 678 80 13 lub 58 678 80 14.

www.reda.pl

Lokalizacja