• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski, Woj. Wielkopolskie
  • Cena: 6 627.50 zł
  • Powierzchnia: 265.10 m 2
Wydanie nr 08/10/2018 z dnia 08 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Oferta najmu lokalu użytkowego w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Zamenhofa 2

 

 

 

Gdańsk, październik 2018

 

 

 

Lokalizacja ogólna

ul. Zamenhofa 2, Ostrów Wielkopolski

Przedmiotowa nieruchomość

Budynek o przeznaczeniu administracyjno-usługowym, powierzchni użytkowej 812m2 składającej się z dwóch części:

*    265,10m2 powierzchni użytkowej jednokondygnacyjnego budynku o konstrukcji murowanej,

* 546,90m2 powierzchni użytkowej dwukondygnacyjnego budynku powstałego poprzez rozbudowanie oraz zmodernizowanie dawnego zbiornika gazu; konstrukcja stalowa oraz murowano-tradycyjna.

Budynek po remoncie, w dobrym stanie technicznym, częściowo ogrodzony. Do budynku doprowadzone są wszystkie niezbędne sieci, tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, sanitarna, telekomunikacyjna. Lokale posiadają wentylację mechaniczną wraz z układem chłodniczym i grzewczym opartym na systemie pomp ciepła. Obiekt wyposażony w ogrzewanie elektryczne. Istnieje możliwość podłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. Budynek posiada zaplecze socjalno‑techniczne.

Budynek posiada duże witryny oraz wejścia bezpośrednio z poziomu chodnika. Zaadaptowana część dawnego zbiornika gazu posiada trzyskrzydłowe, karuzelowe drzwi wejściowe.

Przyziemie dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja szczegółowa

Budynek zlokalizowany przy głównym trakcie pieszym, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, tj. ulicy Zamenhofa. Przed budynkiem znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów o dużym rozwoju inwestycyjnym oraz koncentracji handlu i usług. W pobliżu pełna infrastruktura (usługowa, handlowa, obiekty użyteczności publicznej).

Oferowana powierzchnia najmu

Wariant I: najem powierzchni użytkowej – 265,1m2

Wariant II: najem powierzchni użytkowej – 546,9m2

Wariant III: najem powierzchni użytkowej całego budynku ‑ 812m2

 

Ostateczna wielkość powierzchni do wynajęcia zależy od zapotrzebowania wskazanego przez Najemcę oraz akceptacji przez Wynajmującego.

Proponowany czynsz najmu

Wielkości wskazane dla wariantu I:

25 zł/m2 netto x 265,1 m2 =  6 627,50 zł/m-c netto

 + VAT

 

Wielkości wskazane dla wariantu II:

23 zł/m2 netto x 546,9 m2  =  12 578,70 zł/m-c netto + VAT.

 

Wielkości wskazane dla wariantu III:

23 zł/m2 netto x 812 m2  =  18 676,00  zł/m-c netto + VAT.

 

W każdym z wariantów corocznie, począwszy od 1 lutego 2019 roku wysokość czynszu będzie waloryzowana o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. W sytuacji gdy powyższy wskaźnik będzie ujemny, czynsz pozostaje  w niezmienionej wysokości.

Opłaty

Opłaty wynikające z tytułu zużycia wody, odprowadzenia ścieków oraz wywozu śmieci zostaną refakturowane na Najemcę.

 

Umowy na dostarczanie energii elektrycznej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, monitoringu, sprzątania Najemca zawrze z gestorami sieci we własnym zakresie.

Okres najmu

Do uzgodnienia.

Kontakt

Iwona Blicharska

T: +48 58 778 83 66

M: +48 691 164 465

@: iwona.blicharska@energa.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza propozycja nie zawiera wszystkich istotnych warunków najmu i obejmuje jedynie niektóre z nich. Nie stanowi również oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania oferty oraz odstąpienia od negocjacji na każdym etapie bez podawania przyczyny.

Szczegółowe warunki podlegają finalnym uzgodnieniom zawartym w umowie najmu. Proponowana powierzchnia może być przedmiotem oferty dla innych podmiotów. Do wszystkich podanych kwot należy doliczyć VAT.

 

Lokalizacja