• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mokotów, Warszawa, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 54 800.00 zł
Wydanie nr 04/11/2018 z dnia 04 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻ „Z WOLNEJ RĘKI” UDZIAŁU 1/6 W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ - LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W WARSZAWIE PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 17 LOKAL MIESZKALNY NR 72

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda "z wolnej ręki":

udział 1/6 we współwłasności nieruchomości - samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu nr 55 zlokalizowanego na działce gruntu nr 2/7 położonej przy ul. Broniewskiego 7B w Warszawie, objętego księgą wieczystą nr WA1M/00496753/0, za cenę nie niższą niż 4167,00zł (cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem zł) - cenę oszacowania,
udziału 1/6 we współwłasności nieruchomości - samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 72 zlokalizowanego w budynku nr 17 przy ul. Dąbrowskiej w Warszawie, objętego księgą wieczystą nr WA1M/00471337/7, za cenę nie niższą niż 54800,00zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset zł) - cenę oszacowania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

603 951 467

lub w Biurze Syndyka
ul. Mirowska 34
42-200 Częstochowa

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać na adres:
Biuro Syndyka
ul. Mirowska 34
42-200 Częstochowa                

Lokalizacja