• Wydanie nr 17/07/2019 z dnia 17 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Częstochowa, Woj. Śląskie
  • Cena: 262 300.00 zł
  • Powierzchnia: 79.50 m 2
Wydanie nr 04/11/2018 z dnia 04 listopada 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻ „Z WOLNEJ RĘKI” WŁASNOŚCIOWEGO SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA DO LOKALU POŁOŻONEGO PRZY UL. KOPERNIKA 51/53 m 14 w CZĘSTOCHOWIE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda "z wolnej ręki":

własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu położonego przy ul. Kopernika 51/53 m 14 w Częstochowie o powierzchni użytkowej 79,5m2, dla którego urządzona jest księga wieczysta CZ1C/00163780/3

za cenę nie niższą niż wartość oszacowania w/w nieruchomości, która zgodnie z operatem szacunkowym z dnia 28 września 2017 roku, opracowanym przez Rzeczoznawcę Majątkowego wynosi:

262 300,00 złotych

(sł. dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta zł 00/100gr )

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

603 951 467

e-mail: syndyk.bubel@gmail.com

lub w Biurze Syndyka
ul. Mirowska 34
42-200 Częstochowa

Oferty z zaproponowaną ceną należy przesyłać na adres:
Biuro Syndyka
ul. Mirowska 34
42-200 Częstochowa

Lokalizacja