• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łaziska Górne, Woj. Śląskie
  • Cena: 1 503 334.00 zł
  • Powierzchnia: 1 400.70 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

w trybie postępowania ofertowego

 

Spółka TAURON Wytwarzanie S.A.

z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51, 43-603 Jaworzno,

NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003157 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w kwocie 1.494.459.310,00 zł wpłacony w całości

 

ZAPRASZA

 

do zapoznania się z nieruchomością i złożenia oferty na zakup:

prawa własności nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego nr 2 usytuowanego na I i II piętrze budynku biurowo – usługowego, składającego się z pomieszczeń administracyjno – biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 1.400,70 m2, położonego w Łaziskach Górnych przy ul. Leśnej 1, dla którego Sąd Rejonowy w Mikołowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00060922/1.

 

Współrzędne GPS – N: 50o9’45”; E: 18o50’53”

 

Oferowana cena zakupu nie może być niższa niż 1.503.334,00 zł

(słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100). 

 

Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy przesłać pocztą na adres:

TAURON Wytwarzanie S.A.

ul. Promienna 51,

43-603 Jaworzno

lub

dostarczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej (budynek A)

do dnia 21.02.2018r. do godziny 15:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:  w dniu 22.02.2018r. o godz. 10:00 w pokoju 127 w budynku B w siedzibie Spółki.

 

Termin i miejsce, w którym można uzyskać informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży w trybie postępowania ofertowego: dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 467 33 11 lub 32 467 23 73 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 do dnia 16.02.2018r.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży w trybie postepowania ofertowego zostały opublikowane na stronie internetowej:

www.tauron-nieruchomosci.pl

Lokalizacja