• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Oświęcim, Woj. Małopolskie
  • Cena: 1 100 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 868.00 m 2
Wydanie nr 03/06/2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przetarg na sprzedaż terenu inwestycyjnego w Oświęcimiu przy ul. Stolarskiej


Nieruchomość położona w samym sercu Starego Miasta. Idealna lokalizacja dla obiektów pełniących funkcje mieszkaniowe lub handlowo-gastronomiczne. Ze względu na atrakcyjność położenia może również stanowić znakomitą siedzibę dla pozostałych branż m.in. usług hotelarskich, powierzchni biurowych i innych usług komercyjnych. Nieruchomość składa się z 4 niezabudowanych działek (2364, 2501/2, 338, 340) o łącznej powierzchni 0,1868 ha, dla których prowadzone są następujące księgi wieczyste: KR1E/00029280/9 i KR1E/00029281/6. Przez działki przebiegają fragmenty sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kablowa instalacja elektryczna. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Stolarskiej, wzdłuż której biegnie infrastruktura techniczna (gaz, prąd, kanalizacja, woda). Teren posiada kształt zbliżony do kwadratu i jest usytuowany w ścisłym centrum miasta. Ze względu na położenie terenu w zasięgu Starego Miasta wszelkie prace inwestycyjne wymagają współpracy i uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego obszar posiada symbol MW-U umożliwiający lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usług nieuciążliwych, w tym zamieszkania zbiorowego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.100.000,00 zł netto. Sprzedaż nieruchomości podlega przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przetarg odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 pokój nr 15. Aby wziąć w nim udział należy wpłacić wadium w wysokości 160.000,00 zł, przelewem do 24 lipca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim nr 47 8136 0000 0031 0008 2000 0080 (za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek bankowy).


Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim (zakładka Dla Inwestora, Tereny Inwestycyjne). Dodatkowych informacji w sprawie nieruchomości można zasięgnąć w Biurze Rozwoju Miasta, ul. Zaborska 2, pok. 28, tel. 33 842 91 28, e-mail: brm@um.oswiecim.pl. Zapraszamy do kontaktu.Lokalizacja