• Wydanie nr 22/05/2019 z dnia 22 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Janów, Kozienice, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 2 852 400.00 zł
  • Powierzchnia: 3 194.20 m 2
Wydanie nr 04/10/2018 z dnia 04 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości EKO FOOD Janów Sp. z o.o. z/s w Janowie k/Kozienic

ogłasza przetarg na sprzedaż

ZAKŁADU PRODUKCJI SOKÓW TŁOCZONYCH NFC

 

I. Przedmiot przetargu

Przedsiębiorstwo upadłego jako całość, w którego skład wchodzi:

1.    Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w m. Janów 44, gmina Kozienice, powiat kozienicki, woj. mazowieckie, oznaczonej jako działka nr ewid. 60/11 o pow. 2,0739 ha, zabudowanej budynkami:

- produkcyjno-magazynowym o pow. użytkowej 2430 m2,

- socjalno-biurowym o pow. uż. 310,5 m2,

- biurowym o pow. użytkowej 90 m2,

- portierni o pow. użytkowej 19,7 m2,

- garażowym z wiatą o pow. uż. 344 m2,

dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach prowadzi Księgę Wieczystą nr RA1K/00036169/1;

2.    Urządzenia techniczne i maszyny tworzące n/w ciągi produkcyjne:

- linię technologiczną do rozlewu soku w butelki szklane wraz z dodatkowym osprzętem,

- linię do wyciskania i tłoczenia soku f. Flottweg Separation Technology,

- linię do mycia C.I.P. f. Biostal,

     oraz kilka oddzielnych urządzeń służących do schładzania cieczy, jej sprężania, tłoczenia, warzenia itp.;

3.    Środki transportu;

4.    Wyposażenie biura i zakładu produkcyjnego.

Cena wywoławcza wynosi 2.852.400,- zł brutto.

 

II. Warunki przetargu

1.    Zaakceptowanie Regulaminu przetargu,

2.    Złożenie pisemnej oferty zgodnej z w/w regulaminem wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – Eko Food” w Biurze Syndyka przy ulicy K. Kelles-Krauza 13 lok. 7U, 26-610 Radom, w terminie do dnia 29.10.2018 r. do godz. 15:00.

3.    Wpłacenie wadium w wysokości 285.300,- zł na rachunek bankowy masy upadłości:

„Eko Food Janów” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, Janów 44, 26-900 Kozienice, BS Końskowola 13 8741 0004 0070 1499 2000 0010; do dnia 29.10.2018 r.

 

III. Informacje dodatkowe

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 października 2018 r. o godzinie 10:00 w Biurze Syndyka.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Regulamin przetargu - do wglądu w dni robocze w godz. 10-14 w Biurze Syndyka.

Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 501 104 650, e-mail: biuro.syndyka.radom@wp.pl.

Lokalizacja