• Wydanie nr 10/12/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gorlice, Woj. Małopolskie
  • Cena: 1 905 086.00 zł
  • Powierzchnia: 11 185.00 m 2
Wydanie nr 06/02/2018 z dnia 06 lutego 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości spółki  DPN Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości z siedzibą w Rzeszowie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem przetargu jest:

1. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Gorlicach, o łącznej powierzchni 1988,00 m2 (KW nr NS1G/00068962/7),

 

2. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Gorlicach, o łącznej powierzchni 392,00 m2 (KW nr NS1G/00068963/4),

 

3. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość, położoną w Gorlicach, o łącznej powierzchni 2836,00 m2 (KW nr NS1G/00073871/0)

 

4. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Gorlicach, o powierzchni 166,00 m2 (KW nr NS1G/00073872/7)

 

5. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku i urządzenia stanowiących odrębną nieruchomość, położoną w Gorlicach, o łącznej powierzchni 5498,00 m2 (KW nr NS1G/00080703/4)

 

6. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności urządzenia stanowiącego odrębną nieruchomość, położoną w Gorlicach, o powierzchni 305,00 m2 (KW nr NS1G/00084804/0)

 

Łączna cena wywoławcza wyżej wymienionych nieruchomości wynosi 1 905 086,00 zł netto.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przesłanie pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi przewidziane regulaminem przetargu najpóźniej do dnia 20 marca 2018 roku do godz. 16.00 lub jej przesłanie pocztą na adres Biura Syndyka, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Z regulaminem przetargu można zapoznać się w biurze syndyka od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 516-564-553 lub pocztą elektroniczną pod adresem syndyk-przetarg@wp.pl

Lokalizacja