• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Lubań, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 66 670.00 zł
  • Powierzchnia: 1 300.00 m 2
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

SzczegółyOgłoszenie o przetargu:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław 
tel. 71 36 49 505

 

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY – sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Gazowej, tj. działki o nr ew. 6/23 o pow. 1300 m2 - dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1L/00019153/3.

 

 

Cena wywoławcza wynosi: 66.670,00 zł netto, tj. 82.004,10 zł brutto

Wymagane wadium w wysokości: 4.150,00 zł.

Termin rozstrzygnięcia przetargu: 05.11.2018 r. o godz. 09:00
w siedzibie zbywcy.

 

Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej  www.psgaz.pl zakładka Nieruchomości i majątek na sprzedaż/ Oddział Zakład Gazowniczy
we Wrocławiu. Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się z ww. informacjami oraz stanem technicznym nieruchomości.

 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać
pod numerem tel. 71 36 49 558
lub 71 36 49 101

od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 14.00
(z wyjątkiem dnia przetargu).

 

Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa
w przetargu:
 tel. nr: 71 36 49 558
lub 71 36 49 101
od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 14 .00

(z wyjątkiem dnia przetargu). 

Lokalizacja