• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zabrze, Woj. Śląskie
  • Cena: 370 000.00 zł
  • Powierzchnia: 539.40 m 2
Wydanie nr 10/10/2018 z dnia 10 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze ogłasza przetarg ustny

w formie licytacji na sprzedaż:

Prawa własności budynku o powierzchni użytkowej 539,4 m2 i centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej, która się w nim znajduje wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 4563/34 o pow. 1.001 m2 (KW nr GL1Z/00017201/4), na której budynek ten jest zlokalizowany oraz udziału wynoszącego 0,004765 w prawie użytkowania wieczystego działek drogowych nr: 766/67, 769/67, 4867/34, 4891/34, 4897/34, 5060/34 (KW nr GL1Z/00051889/0) wraz z prawem własności budowli posadowionych na tych działkach. Nieruchomość zlokalizowana jest w Zabrzu w rejonie ul. Alojzego Pawliczka.

 

Cena wywoławcza: 370.000,00 zł netto

(trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy netto)

Do ceny sprzedaży w udziale wynoszącym 0,04 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

 

W przypadku sprzedaży ww. nieruchomości ustanowiona zostanie służebność gruntowa (drogi koniecznej) na działce gruntu nr 5038/34 (KW nr GL1Z/00063868/4) w celu zapewnienia działce gruntu nr 4563/34 dostępu do drogi publicznej. W związku z powyższym do ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczona kwota w wysokości 7.560,00 zł netto powiększona o VAT wynoszący 23% - jednorazowa odpłatność z tytułu ustanowienia służebności.

 

Szczegółowe informacje odnośnie przedmiotu i formy sprzedaży oraz terminu przetargu dostępne są na stronie internetowej JSW KOKS S.A. w zakładce: Przetargi i zakupy.

 

Osoba do kontaktu:                     

Kierownik Działu Obsługi Majątku

                                               tel. 32 416 43 44, 601 740 678

                                               e-mail: dostrzelczyk@jswkoks.pl

 

Lokalizacja