• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bełchatów, Woj. Łódzkie
  • Cena: 5 100 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 373.40 m 2
Wydanie nr 13/09/2018 z dnia 13 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

„Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, ul. 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Budynkiem bankowo – biurowym „Czardasz” mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 73 w Bełchatowie, powiat bełchatowski, woj. łódzkie.

Cena wywoławcza netto wynosi: 5 100 000,00 zł + należny podatek VAT.

W skład nieruchomości wchodzi prawo własności:

a)   gruntu oznaczonego w ewidencji jako działki o nr 426/3 o pow. 6 751 m2  oraz nr 426/4
o pow. 1 420 m2, obręb 0012 miasto Bełchatów, dla których Sąd Rejonowych w Bełchatowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr PT1B/00060559/3,

b)   dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego Budynku bankowo-biurowego „Czardasz”, posadowionego na działce o nr. ewid. nr 426/3, obręb 0012 miasto Bełchatów, o kubaturze 17.581,00 m3, powierzchni zabudowy 1.053,40 m2, powierzchni całkowitej 3.373,40 m2,

c)   pozostałych naniesień posadowionych na ww. działkach (m.in. czerpni powietrza, pergoli śmietnikowej, ogrodzenia, oświetlenia),

d)   wyposażenia.

Działki położone są przy drodze wojewódzkiej nr 484, w odległości ok. 1 km od drogi krajowej nr 8,
ok. 1,5 km od centrum miasta.

Działka nr 426/4 jest niezabudowana. Stanowi zadrzewiony teren zielony z urządzonym i oświetlonym ciągiem pieszym oraz budowlą – czerpnią powietrza obsługująca wentylację mechaniczną „Czardasza”.

Działka nr 426/3 zabudowana jest dwukondygnacyjnym (przyziemie i parter) budynkiem „Czardasz”, wykonanym w technologii tradycyjnej. W przyziemiu budynku znajdują się pomieszczenia techniczne oraz powierzchnie pod wynajem: dawny skarbiec bankowy, pomieszczenia biurowe i handlowe oraz garaż. Cały parter stanowi powierzchnię pod wynajmem: pomieszczenia biurowe, przeszklone BOXY oraz dawna sala bankowa o powierzchni ok. 400 m 2 i wysokości  ok. 7m. 

Budynek wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, wodną, kanalizacji, SAP, wentylacji mechanicznej oraz teletechniczną. Ponadto w części pomieszczeń biurowych zainstalowana jest klimatyzacja.

W obiekcie funkcjonują dwa dźwigi towarowo-osobowe. Wokół budynku znajduje się parking mogący pomieścić ok 70 samochodów, a w południowo-wschodniej części działki zlokalizowana jest pergola śmietnikowa, zbudowana w technologii tradycyjnej.

Szczegółowe ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości oraz warunkach uczestnictwa w przetargu dostępne są na stronie internetowej www.elbest.pl w zakładce Ogłoszenia/Sprzedaż nieruchomości.

 

 

 

Lokalizacja