• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Blue Gas NRG Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania listów intencyjnych (ofertowych) na nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55 1 Kc, w skład którego wchodzi:
nieruchomość położona w miejscowości Knapy, gmina Lututów, powiat wieruszowski, województwo łódzkie, dz. ewidencyjna nr 35/4 KW nr SR1W/00098441/3;
majątek rzeczowy, w tym środki trwałe stanowiące zespół składników instalacji kogeneracji;
wartości niematerialne i prawne, w tym:
prawo do koncesji łącznej na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża gazu ziemnego oraz wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Uników;
postępowania o udzielenie koncesji na rozpoznanie złoża Lelików i złoża Międzyzdroje

Listy intencyjne (ofertowe) zawierające oferowaną cenę wyrażoną w PLN za przedsiębiorstwo należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych na adres kancelarii syndyka Anny Sakowicz-Kacz; 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 16/22 lokal 1 (tel. 22 8648587 lub 22 4970658. Rozpoznanie (otwarcie) złożonych listów nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 15 lipca 2019 roku o godz. 12.00. Szczegółowe informacje o oferowanym do sprzedaży przedsiębiorstwie można uzyskać bezpośrednio w kancelarii syndyka w godzinach 9.00-16.00 lub pod wskazanymi powyżej telefonami.

Syndyk zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane listy ofertowe w celu uzgodnienia zasad i warunków sprzedaży.

Lokalizacja