• Wydanie nr 20/01/2019 z dnia 20 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Elbląg, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 1 700 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 470.77 m 2
Wydanie nr 19/03/2018 z dnia 19 marca 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości  F.P.H.U. STOLMAR  w upadłości likwidacyjnej
zaprasza do składania ofert na nabycie nieruchomości  gruntowej  KW
EL1E/00026539/8, działki nr 201/2 i 202 o pow. 0,9328 ha zabudowanej
budynkami użytkowymi o funkcji biuro-magazynowej o pow. użyt. 2 470,77
m2, położonej w Elblągu przy ul. Żuławskiej 15, pow. elbląski, woj.
warmińsko-mazurskie za cenę nie niższą niż 1.700.000,00 zl (słownie:
jeden milion siedemset tysięcy złotych)
Podpisane oferty z dowodem wpłaty wadium w wysokości  50.000,00 zł
należy złożyć na adres Kancelarii Syndyka ul. Wieżowa 14/1, 82-300
Elbląg do dnia 09 kwietnia 2018 r.
Wadium należy wpłacić na rachunek masy upadłości  28 1090 2617 0000 0001
0406 8149
do dnia 07 kwietnia 2018 r. z adnotacja:  „Wadium ofertowe -
nieruchomość Elbląg  ul. Żuławska 15”

Cena wywołania: 1.700,000,00 zł

Sprzedaż  wymaga zgody Rady Wierzycieli

Kontakt:
syndyk.jacekzaborowski@gmail.com,  alunord@poczta.fm
tel. +48 0 601 572 742

Lokalizacja