• Wydanie nr 09/12/2019 z dnia 09 grudnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski, Woj. Lubuskie
  • Cena: 141 000.00 zł
  • Powierzchnia: 45.49 m 2
Wydanie nr 13/08/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 „Syndyk masy upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Marii Lewandowskiej,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Kołłątaja 2a/17, o powierzchni użytkowej 45,49 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00117393/8.

Cena wywoławcza: 141.000,00 zł netto (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100)

Termin przetargu: 06.09.2019 r. godz. 10:30

Miejsce przetargu: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. – sala 5.

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem.

Szczegółowe informacje uzyskać można u syndyka pod numerem telefonu: +48 509 309 989 lub drogą poczty elektronicznej m.brzozowska@wroblewski-adwokat.pl

Operat szacunkowy i pełny tekst regulaminu przetargu dostępne są u syndyka i w Sekretariacie Sekcji Upadłościowej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, tel. 95 7256835.”


operat szacunkowy

Lokalizacja