• Wydanie nr 20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Racibórz, Woj. Śląskie
  • Cena: 263 000.00 zł
  • Powierzchnia: 104.00 m 2
Wydanie nr 11/09/2018 z dnia 11 września 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości Aneta Brachaczek zaprasza na aukcję dotyczącą zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym położonym w Raciborzu przy ul. Smołki 8

Przedmiotem aukcji jest:

- nieruchomość gruntowa tj. działka o nr 23 o powierzchnio 0,0902 ha dla której Sąd Rejonowy w Raciborzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GL1R/534 1/4 zabudowana domem jednorodzinnym o powierzchni 104 mkw, wraz z piwnicą o powierzchni 40 mkw. Na nieruchomości znajdują się dwa pomieszczenia gospodarcze o powierzchni 35 mkw. Prawo do w/w nieruchomości to prawo własności określone udziałem w nieruchomości tj. w wysokości 4/6 nabyte w drodze postępowania spadkowego na rzecz Upadłego.

W postępowaniu upadłościowym od syndyka można nabyć udział upadłego w wysokości 4/6 udziału w nieruchomości oszacowanego na kwotę 163 000,00 zł. Odrębnie udział osoby trzeciej w wysokości 2/6 udziału w nieruchomości można nabyć po cenie 100 000,00 zł. W przypadku zainteresowania zakupem od syndyka udziału w wysokości 4/6 właściciel udziału 2/6 złoży oświadczenie w przedmiocie przystąpienia do sprzedaży pozostałej swojej części na rzecz oferenta.

Proponowana cena wywoławcza wynosi łącznie 263 000,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100 groszy)

Szczegółowy opis składnika wraz z wyceną oraz Regulamin aukcji dostępny jest w Biurze Syndyka w Rybniku przy ul. Brzezińskiej 8a, na stronie internetowej syndyka www.syndyk.de, oraz pod numerem telefonu 512 292 972 ,
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej od udziału 4/6 w nieruchomości gruntowej  należy wpłacić na rachunek masy upadłości prowadzony przez PLUS BANK O/Rybnik nr 25 1680 106 2 0000 30 00 2546 257 9
Termin aukcji odbędzie się 14.11.2018 godz. 11.00 - sala 234 w Sądzie Rejonowym w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, 
Zastrzega się prawo do unieważnienia aukcji bez podania przyczyny, jak również zmiany warunków aukcji i zamknięcia aukcji bez udzielenia przybicia którejkolwiek z ofert. ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT CELEM WYSŁANIA REGULAMINU AUKCJI.

Lokalizacja