• Wydanie nr 22/07/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łebieniec, Wicko, Woj. Pomorskie
  • Cena: 4 615 125.00 zł
  • Powierzchnia: 17 237.92 m 2
Wydanie nr 01/02/2019 z dnia 01 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK SPRZEDA

 

A.W trybie z wolnej ręki: prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z obiektami o funkcji produkcyjnej, magazynowej i socjalnej o łącznej powierzchni gruntów 10.7238 ha wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami technicznymi, składającymi się na zakład elementów drobnowymiarowych w Łebieńcu, na którą składają się działki:

            - dz. nr 121 o pow. 1,2600 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 160/2 o pow. 4,8100 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 162/2 o pow. 0,3340 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 170 o pow. 1,4900 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 171 o pow. 1,5500 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

            - dz. nr 172 o pow. 1,1400 ha, KW nr SL1L/00014491/2

            - dz. nr 178/1, o pow. 0,1398 ha, KW nr SL1L/00014491/2;

oraz budynki o pow. użytkowej ogółem 17237,92 m2:

           

B. Prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej pow. 13,8107 ha składający się z działek.:

- dz. Nr 120/1 o pow. 2,0800 ha, KW nr SL1L/00028674/0

- dz. Nr 156 o pow. 1,3000 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 173/4 o pow. 0,6152 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 174 o pow. 1,0400 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 189/1 o pow. 0,5000 ha, KW nr SL1L/00028370/9

- dz. Nr 188/1 o pow. 1,0500 ha, KW nr SL1L/00029586/3

- dz. Nr 155 o pow. 2,2100 ha, KW nr SL1L/00029769/0

- dz. Nr 189/2 o pow. 0,5000 ha, KW nr SL1L/00001397/9

- dz. Nr 189/3 o pow. 0,5000ha, KW nr SL1L/00029770/0

- dz. Nr 191/2 o pow. 4,0005 ha, KW nr SL1L/00031539/6

- dz. Nr 179/2 o pow. 0,0150 ha, KW nr SL1L/00031953/4.

 

Cena minimalna wynosi:

 

A. za nieruchomości opisane w pkt 1.A – 4 615 125 zł. netto.

B. za nieruchomości opisane w pkt 1.B – 1 024 425 zł. netto.

 

Więcej informacji: www. mskuza.pl oraz pod nr telefonu 881 951 581. 

Lokalizacja