• Wydanie nr 18/11/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Tarnów, Woj. Małopolskie
  • Cena: 750 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 076.00 m 2
Wydanie nr 12/06/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Tarnów ul. Klikowska

Nieruchomość gruntowa niezabudowana


Tanów, ul. Klikowska, woj. małopolskie

Działka nr 5/23, obręb 0147

Powierzchnia działki 3076 m2

Księga wieczysta nr TR1T/00030721/5 Sąd Rejonowy w Tarnowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Właściciel – ORLEN Paliwa Sp. z o.o.

Działka 5/23 została wyodrębniona z działki nr 5/6. Podział nieruchomości nie został ujawniony w KW. W KW jako właściciel nieruchomości ujawniony Petro Tank sp. z o.o., którego następcą prawnym jest Orlen Paliwa sp. z o.o.. Odpowiednie wnioski o aktualizację Ksiąg Wieczystych zostały złożone.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ

CENA WYWOŁAWCZA; 750 000,00 PLN netto

(słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł netto)

Szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie:

www.orlenpaliwa.com.pl

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w północnej części miasta Tarnowa, w rejonie skrzyżowania

ul. Klikowskiej i Elektrycznej, odległości od centrum miasta wynosi ok. 2,3 km , od węzła autostrady A4 Tarnów Mościce ok. 7,4 km. W sąsiedztwie znajdują się punkty usługowe i handlowe, zakład produkcyjny Sokołów, tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jedno i wielorodzinnymi oraz tereny niezabudowane.

Działka stanowi teren płaski o kształcie nieforemnym zbliżonym do trójkąta. Działka porośnięta jest drzewami i krzewami samosiejkami. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

Media na działce: woda i słup energetyczny, w drodze dodatkowo gaz i kanalizacja,


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Poglądowa lokalizacja nieruchomości


ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 605 672603.


Lokalizacja