• Wydanie nr 11/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Fredropol, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 29 000.00 zł
  • Powierzchnia: 9 100.00 m 2
Wydanie nr 11/01/2018 z dnia 11 stycznia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Fredropol ogłasza XIV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Fredropol – zamieszczonych poniżej:

 

Obręb

Geodezyjny Nr KW

 

Nr działki 

Powierzchnia działki w ha 

Wadium

w PLN 

Cena wywoławcza brutto

w PLN 

Przetarg godzina 

Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości 

Fredropol

PR1P/00022646/0

2

0,9100

2 900,00

29 000,00

11:00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.

LsV – 0,7000 ha, Lzr PsV – 0,1800 ha, PsV – 0,0300 ha

Fredropol

PR1P/00022646/0

3

0,9900

3 100,00

31 000,00

11:30

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.

LsV – 0,9900 ha

 

Fredropol

PR1P/00093191/3

 

4

1,9100

6 200,00

62 000,00

12:00

Nieruchomość gruntowa leśna, bez uzbrojenia technicznego, kształt nieregularny zbliżony do prostokąta, teren w spadkach. Brak MPZP, w SUiKZP Gminy Fredropol nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym na cele produkcji rolniczej i leśnej. Dojazd do działki utrudniony, drogami lokalnymi utwardzonymi oraz drogami leśnymi nieutwardzonymi.

LsV – 1,8300 ha, Lzr PsIV – 0,0200 ha, Lzr PsV – 0,0600 ha

Minimalne postąpienie ustalają oferenci, nie niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Bliższych informacji o nieruchomościach objętych powyższym wykazem można uzyskać w Urzędzie Gminy w Fredropolu pokój nr 19, tel 16 6719818 wew. 40

Przetargi odbędą się w dniu 14.02.2018 r. w Urzędzie Gminy w Fredropolu, pokój nr 19.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłacenie wadium do kasy urzędu lub przelewem na konto Bank Spółdzielczy w Dynowie Filia w Fredropolu

Nr 94 9093 1020 2016 0160 0090 0002 do dnia 09.02.2018 r. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny zakupu nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości zorganizowane zostały przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w dniach: 15.02.2016 r., 08.04.2016 r., 10.06.2016 r., 18.07.2016 r., 19.08.2016 r., 16.02.2017 r., 30.03.2017 r., 17.05.2017 r., 19.07.2017 r., 28.08.2017 r., 17.10.2017 r., 27.11.2017 r., 03.01.2018 r. UWAGA: Przeniesienie prawa własności nieruchomości uzależnione będzie od spełnienia warunku dotyczącego prawa pierwokupu, przewidzianego w art. 37a – 37k ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2015.2100 z dnia 10.12.2015)

Lokalizacja