• Wydanie nr 19/06/2019 z dnia 19 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielsko-Biała, Woj. Śląskie
  • Cena: 1 700 000.00 zł
  • Powierzchnia: 12 863.00 m 2
Wydanie nr 04/04/2019 z dnia 04 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA


o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

niezabudowanych, położonych w Bielsku-Białej
w rejonie ulic Międzyrzeckiej i Bohaterów Monte Cassino,

stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała

 

Oznaczenie nieruchomości                   dz. 5/28

                                                                     obj. Kw BB1B/00027647/9

                                                                     dz. 11/38, dz. 10/14

                                                                     obj. Kw BB1B/00061733/9

                                                                     obręb Wapienica

Łączna powierzchnia nieruchomości      12.863 m2

Przeznaczenie nieruchomości                  tereny produkcji, hurtowni i rzemiosła

Cena wywoławcza nieruchomości           1.700.000,00 zł

Wysokość wadium                                        170.000,00 zł

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT określony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przetarg odbędzie się 7 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali nr 208 (II piętro) w gmachu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 5. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym 6 oraz zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.bielsko.pl/bip

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej w Biurze Obsługi Interesanta (budynek przy pl. Ratuszowym 6, parter stanowisko nr 4, tel. 33 4971 806) lub w Wydziale Mienia Gminnego i Rolnictwa (budynek przy pl. Ratuszowym 5, II piętro, pok. 213 tel. 33 4701 231).

Lokalizacja