Wydanie nr 19/06/2018 z dnia 19 czerwca 2018 roku, ISSN 2392-215X
www.przetargi-gctrader.pl
ARCHIWALNE
wyciąg z ogłoszenia o przetargach
2017-08-14
Dodaj do schowka +
Print

wyciąg z ogłoszenia o przetargach

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Barczewo (warmińsko-mazurskie)

Szczegóły

Burmistrz Barczewa

podaje do publicznej wiadomości

wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych

na  sprzedaż  nieruchomości Gminy Barczewo

 

 

Lp.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Powierzchnia

nieruchomości

 

           Przeznaczenie nieruchomości

 

 Cena

wywoławcza

 

                         Wysokość  wadium 

1.

 

Nieruchomość  niezabudowana, oznaczona  numerem ewidencyjnym  514/2  obręb Barczewko, gmina Barczewo, zapisana  w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00011336/7.

 

 

   0,1539 ha

 

 

Pod zabudowę   budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, z garażem w bryle budynku.

 

 

  46.600,00 zł

 

 

10.000,00 zł


 

2.

 

Nieruchomość  niezabudowana, składająca się z działek  oznaczonych numerami  ewidencyjnymi:  126/4  i  127/4 obręb  1 miasta Barczewo, zapisana  w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00012345/0.

 

   0,1029 ha

 

 

 

 Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej    

  jednorodzinnej.

 

 

 

 

   63.500,00 zł

 

 

12.500,00 zł


 

3.

Nieruchomość  niezabudowana, oznaczona  numerem ewidencyjnym  79/7  obręb  2  miasta Barczewo, zapisana w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00012160/9.

 

  0,1232 ha

 

Teren  zabudowy mieszkalnej   jednorodzinnej

 

   67.000,00 zł

 

 13.000,00 zł


 

4.

Nieruchomość  niezabudowana, oznaczona  numerem ewidencyjnym  79/8  obręb  2  miasta Barczewo, zapisana w księdze  wieczystej  Nr  OL1O/00012160/9.

 

  0,1148 ha

 

Teren  zabudowy mieszkalnej  jednorodzinnej.

 

   63.000,00 zł

 

  12.000,00 zł


 

Przetarg na ww. nieruchomości  odbędzie  się  14 września  2017 roku  w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,   Szczegółowych  informacji udzielają  pracownicy  Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami  i  Rolnictwa  pokój nr 19,  tel.  (89) 514-83-46 w.53 i 55.  Otwarcie przetargu  o godzinie 9.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wniesienie  wadium  w  pieniądzu   na  rachunek Urzędu  Miejskiego   w  Barczewie:  Mazurski Bank   Spółdzielczy w  Giżycku Oddział  w  Barczewie  nr:   61 9343 1028 0000 0606 2000 0040,  w terminie  do  8  września 2017 roku.    

Pełna  treść  ogłoszenia o przetargach   dostępna  jest   na   stronach  internetowych  Urzędu Miejskiego w Barczewie  pod  adresem:  www.barczewo.pl,  na stronach internetowych  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie  pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl  i  na stronach internetowych  Monitora     

Samorządowego  pod  adresem:  www.otoprzetargi.pl  oraz  na  tablicy ogłoszeń Urzędu  Miejskiego Barczewo.

Barczewo,   10  sierpnia  2017 roku 

Lokalizacja