• Wydanie nr 24/08/2019 z dnia 24 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zielona Góra, Woj. Lubuskie
  • Cena: 38 700.00 zł
  • Powierzchnia: 883.00 m 2
Wydanie nr 06/12/2018 z dnia 06 grudnia 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZIELONA GÓRA, OCHLA

Województwo:                     lubuskie
Typ powierzchni:                grunt
Powierzchnia:                     883 m2
Forma prawna:                   własność
Cena:                                    38.700 PLN netto

 

ZIELONA GÓRA, OCHLA

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej  niezabudowanej - działka nr 2246 (obręb 47)
o  powierzchni całkowitej 883 m2, położonej w Ochli, w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze, woj. lubuskie.

Nieruchomość znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego w Ochli przy drodze Kiełpin, przyjęty uchwałą Rady Gminy Zielona Góra nr XVIII/19/96 z dnia 28 czerwca 1996 roku.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działka ewidencyjna numer  2246 leży na obszarze oznaczonym symbolem M – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ZG1E/00045711/0.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Ochli, w dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze. Otoczenie nieruchomości stanowią głównie tereny niezabudowane: grunty rolne, użytki zielone i grunty zalesione i zadrzewione. Pojedyncze działki są zagospodarowane pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną. W okolicy znajdują się także ogródki działkowe.

CENA WYWOŁAWCZA

Cena ww. nieruchomości wynosi: 38.700 PLN netto

Sprzedaż objęta jest opodatkowaniem podatkiem VAT.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

·         swobodnego wyboru oferty,

·         prowadzenia rozmów z wybranymi oferentami,

·         odstąpienia od prowadzenia rozmów bez podania przyczyny,

·         żądania wpłaty zaliczki na poczet ceny sprzedaży.

 

2. Administratorem danych jest  Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 - prosimy o zapoznanie się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. W  przypadku zainteresowania wizytacją lub dodatkowymi materiałami dotyczącymi przedmiotowej nieruchomości oraz chęcią złożenia oferty nabycia nieruchomości prosimy o kontakt z przedstawicielami Banku.


4. Informujemy, że istnieje możliwość finansowania zakupu tej nieruchomości przez Bank PEKAO S.A. po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej i spełnieniu wymogów formalnych Banku.

 

KONTAKT

Dorota Zagozda

dorota.zagozda@pekao.com.pl  

tel. 607-681-751

 

Kinga Brzezińska

kinga.brzezinska@pekao.com.pl

tel. 691-203-036

Lokalizacja