wydanie nr 11/09/2017 z dnia 11 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY
ARCHIWALNE
2017-09-11

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA REDY

  • Typ ogłoszenia: Komunikaty
  • Lokalizacja: Reda (pomorskie)

Szczegóły

I N F O R M A C J A

 

BURMISTRZA  MIASTA  REDY

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, na okres 21 dni, wykaz niżej opisanego lokalu:

 

1.Lokal użytkowy położony w Redzie w obrębie 1, przy ulicy Gniewowskiej 10,   o powierzchni  16 m2,  przeznaczony do oddania w najem na boks garażowy, na czas oznaczony tj. do dnia 17.11.2019 r.

 

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33, pokój nr 203, telefon  58 678  80 13 lub  58 678 80 14.

www.reda.pl

Lokalizacja