wydanie nr 13/09/2017 z dnia 13 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek
ARCHIWALNE
2017-09-13

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Żernica (śląskie)
  • Cena: 42 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 642.00 m²

Szczegóły

WÓJT   GMINY

PILCHOWICE

o g ł a s z a:

 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek:

 

Położonych w Żernicy w rejonie ul. Wiśniowej, Gmina Pilchowice woj. śląskie, dla których w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzone są  księgi wieczyste: GL1G/00025593/1, wolna od obciążeń i zobowiązań oraz GL1G/00032649/1, w której w dziale III wpisano strzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, polegającej na ty, że dla działek nr 576/144, 578/144, i 579/144 objętych tą księgą wieczystą, jest prowadzona także KW Nr GL1G/29758/4, w której ujawniony jest Skarb Państwa – Naczelnik Gminy Pilchowice. 

 

Działki nr 946/36, 949/36  o łącznej  powierzchni   0.4642 ha

 

Kształt działek regularny, w klasach bonitacyjnych R IIIa i dr

                                                                                                                  

Cena wywoławcza do sprzedaży 42.000,00 zł.

 

Działki położone są w terenach, dla których Gmina Pilchowice nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest  od podatku od towarów i usług  (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

Uwagi:  
W związku z tym, że działki stanowią grunty  rolne, do sprzedaży  mają zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2052 ze zm.)

 

Przetarg odbędzie się w dniu  19  października 2017r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy
w Pilchowicach ul. Damrota 6.

 

Wadium na nieruchomości - w wysokości 5% ceny wywoławczej  należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Gminy nr 15 8460 0008 2002 0005 8825 0009 Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach  Oddział  w Pilchowicach ul. Rynek 10 do dnia  13  października 2017r. 

Przetarg został ograniczony do osób, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości bezpośrednio przyległych do nieruchomości zbywanej, posiadających bezpośredni dostęp do istniejącej drogi transportu rolnego.

 

Uczestnictwo w przetargu należy zgłosić pisemnie w terminie do dnia  13 października   2017r. do godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 (pokój nr 4 sekretariat).

Osoby będące rolnikami do zgłoszenia uczestnictwa dodatkowo winny dołączyć wszystkie wymagane dokumenty,  potwierdzające uprawnienia do nabycia gruntów,  określone w art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia  11 kwietnia 2003r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2052 ze zm.).

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 w dniu 16 października 2017r.

Lokalizacja