wydanie nr 17/12/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, ISSN 2392-215X
TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu
ARCHIWALNE
2013-12-17

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Referencje: QNQ314
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: mieszkanie
  • Lokalizacja: Wrocław (dolnośląskie)
  • Cena: 181 000.00 zł
  • Powierzchnia: 41.00 m²

Szczegóły

 

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział we Wrocławiu,  pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław posiada do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego atrakcyjną nieruchomość we Wrocławiu:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 8, o powierzchni 41,30 m kw., zlokalizowanego na II piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 59 (stanowiącego własność Spółdzielni Mieszkaniowej TRAFO z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 240 A), posadowionego na działce nr 40/8, AM-9, obręb Poświętne, (stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej TRAFO z siedzibą we Wrocławiu), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą KW nr WR1K/00118306/5.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 w budynku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu, pl. Powstańców Śl. 20, sala nr 022.

Zbywany lokal mieszkalny składa się z jednego pokoju o pow. 23,40 m kw., kuchni o pow. 9,90 m kw., łazienki z wc o pow. 3,90 m kw. oraz przedpokoju  o pow. 4,10 m kw.

Jest wyposażony w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, c. o. i wentylacyjną.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  181.000,00 zł  netto - sprzedaż  jest zwolniona z podatku VAT.

Wysokość postąpienia wynosi 1.900,00.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 18.100,00 zł, płatne przelewem na konto
PKO SA O/Wrocław nr 46 1240 6814 1111 0000 4936 9410 do dnia 8 stycznia 2014 r. i przedłożenie Komisji Przetargowej, przed otwarciem licytacji, dowodu wpłaty wadium. Za datę spełnienia warunku wpłaty wadium uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Dziale Nieruchomości przy pl. Powstańców Śl. 20 we Wrocławiu, pokój 0016, tel. 71/8892156 lub 71/8892152 w godz. 7:00 – 14:30. Zainteresowanych przetargiem zapraszamy na również na naszą stronę internetową www.tauron-nieruchomosci.pl, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje o lokalu oraz warunkach jego nabycia, zamieszczone w pełnym ogłoszeniu o przetargu.

Lokalizacja