wydanie nr 13/09/2017 z dnia 13 września 2017 roku, ISSN 2392-215X
Województwo Zachodniopomorskie informuje, iż posiada w swoich zasobach nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu
ARCHIWALNE
2017-09-13

Województwo Zachodniopomorskie informuje, iż posiada w swoich zasobach nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu

  • Typ ogłoszenia: Nieruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: działka
  • Lokalizacja: Łozice (zachodniopomorskie)
  • Cena: 5 700.00 zł
  • Powierzchnia: 2 222.00 m²

Szczegóły

Województwo Zachodniopomorskie informuje, iż posiada w swoich zasobach nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Łozicach, gmina Bobolice, oznaczona jako działka nr 112/1, o powierzchni 0,0705 ha i nr 253/1 o powierzchni 0,1517 ha, obręb ewid. Łozice, KW nr KO1K/00085558/9.

Działki położone są na południowy - zachód od Bobolic, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 171 relacji Bobolice - Barwice, pomiędzy miejscowością Błotko, a miejscowością Łozice - Cegielnia, w odległości ok. 6 km od centrum miasta Bobolice.

 

Gmina Bobolice nie posiada aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bobolice zatwierdzonym uchwałą nr XXXIVI/333/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobolice przedmiotowe działki oznaczone są jako drogi.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.700 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 285 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych).

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości, w szczególności o terminie przetargu, można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 40-42, tel. 91 48 99 223.

 

Ogłoszenia o aktualnych przetargach można odnaleźć pod adresem www.wzp.pl/wiin/przetargi.htm i www.bip.wzp.pl.

 

Lokalizacja