• Wydanie nr 21/03/2019 z dnia 21 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości BUDO-STONE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 

 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Boernera 7, woj. świętokrzyskie

 zaprasza do rokowań w zakresie  możliwości zakupu  ruchomości :

  • Typ ogłoszenia: ruchomości
  • Rodzaj transakcji: Sprzedaż
  • Przedmiot ogłoszenia: wyposażenie zakładu, wózki widłowe
  • Lokalizacja: Ostrowiec Św. (świętokrzyskie)

 Przedmiotem sprzedaży są  środki transportu wewnątrz zakładowego (wózki widłowe, dźwigi) wyposażenie biur, wyposażenia części socjalnej zakładu,  urządzenia pomocnicze w procesie produkcji.

Wszystkie ruchomości znajdują się na terenie zakładu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Oferowana cena zorganizowanej części przedsiębiorstwa 814 936,30  zł netto (słownie: osiemset czternaście tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć złotych 30/100) .

Z przedmiotem sprzedaży oraz warunkami i regulaminem sprzedaży można się zapoznać po umówieniu telefonicznym – tel. kom 507 284 908, lub pocztą e-mail (rkrzaczek@wp.pl).

 Oferty z podaniem  ceny należy składać do Biura Syndyka 25-364 Kielce, ul. Wojska Polskiego 7/5.

 

Lokalizacja