• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ośno Lubuskie, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 29/06/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Ośna Lubuskiego

 

INFORMUJE, ŻE

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. 2020.65 ze zm.) w dniu 29.06.2020 r. na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, wywieszony został wykaz nr 9/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i wykaz nr 10/2020 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców. Ww. wykaz został również zamieszczony na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim.

Lokalizacja