• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Czechowice-Dziedzice, dnia 25.05.2023 r.

INFORMACJA

Burmistrz Czechowic-Dziedzic informuje, że w dniu 25.05.2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Plac Jana Pawła II 1 oraz na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II 3/2,
wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czechowice-Dziedzice
przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmującej część o powierzchni 28 m2 z działki oznaczonej numerem 654/7 w jednostce ewidencyjnej: 240204_4 Czechowice-Dziedzice
– miasto, obręb 0003 Dziedzice. Działka położona jest w Czechowicach-Dziedzicach
w rejonie Parku Północ.

Ww. wykaz został również zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach:

https://www.bip.czechowice-dziedzice.pl/bipkod/044/002

Lokalizacja