• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zakrzew, Jarocin, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 22/06/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ JAROCINA

informuje,

że został odwołany

ogłoszony na dzień 24 czerwca 2022 r. godz. 11.00 drugi przetarg ustny

ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zakrzewie oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działka nr 262 o pow. 1,0300 ha zapisanej w księdze wieczystej KZ1J/00024691/1 na rzecz Gminy Jarocin w związku ze zmianą wymogów formalnych, które oferent winien spełnić w trakcie postępowania przetargowego.

Lokalizacja