• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Radlin, Jarocin, Woj. Wielkopolskie
Wydanie nr 12/02/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Jarocina

informuje, że od 09.02.2024 r. na okres 21 dni został wywieszony na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa Radlin, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu: http://jarocin.pl/ (ogłoszenia) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

- przeznaczonej do oddania w użyczenie położonej w Radlinie

Lokalizacja