• Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kargowa, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 25/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Kargowej

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że w dniu
25 listopada 2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33,
na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie
m. Kargowa, gm. Kargowa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Kargowa, dnia 25 listopada 2021 r.

Z up. Burmistrza

Marta Paron

Z-ca Burmistrza

Lokalizacja