• Wydanie nr 06/07/2022 z dnia 06 lipca 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kargowa, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 23/06/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Kargowej

Burmistrz Kargowej, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że w dniu
23 czerwca 2022 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej przy ul. Rynek 33,
na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został podany
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych
do sprzedaży położonych w Kargowej, gm. Kargowa.

Kargowa, dnia 23 czerwca 2022 r.

Burmistrz Kargowej

Jerzy Fabiś

Lokalizacja