• Wydanie nr 22/09/2020 z dnia 22 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 25/03/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA BIELAWA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bielawie, pl. Wolności 1 na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.bielawa.pl, wykazy niżej opisanych nieruchomości, objętych Zarządzeniem nr 98/2020 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 25 marca 2020 r.:

1. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. 27,40 m2 składający się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II kondygnacji budynku wielomieszkaniowego nr 3 przy ul. Kasztanowej w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o pow. 1,21 m2 oraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 419/18 obręb Fabryczna o pow. 130 m2.

2. Lokal mieszkalny nr 10 o pow. 50,63 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony na II kondygnacji budynku wielomieszkaniowego nr 1 przy ul. Prostej w Bielawie oraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 188/11 obręb Południe o pow. 521 m2.

3. Lokal mieszkalny nr 10 o pow. 60,65 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i 2 przedpokoi, położony na III kondygnacji budynku wielomieszkaniowego nr 66 przy ul. Wolności w Bielawie oraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 602/5 obręb Południe o pow. 570 m2.

4. Lokal mieszkalny nr 8 o pow. 19,10 m2 składający się z pokoju z aneksem kuchennym, poddasza, garderoby i łazienki, położony na III kondygnacji budynku wielomieszkaniowego nr 40 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Bielawie wraz z pomieszczeniem przynależnym komórką o pow. 3,32 m2 zlokalizowaną w budynku gospodarczym położonym na w/w działce oraz z udziałem w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1214 obręb Fabryczna o pow. 1124 m2.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74 832 87 14.

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 25-03-2020 r.

G.P.

Lokalizacja