• Wydanie nr 27/01/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 22/05/2020 z dnia 22 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w dniu 22.05.2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.um.bielawa.pl, wykaz niżej opisanej nieruchomości przeznaczonej do zbycia:

- składającej się z działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1137/31 obręb Północ o pow. 1422 m², użytkiem RIIIa wraz z udziałem 1/8 w działce nr 1137/31 obręb Północ o pow. 702 m² położona przy ul. Poziomkowej w Bielawie.

Informacji o powyższym udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie

pok. 19 II p. tel 74 8 328759, 74 8 328740.

Lokalizacja