• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 22/09/2022 z dnia 22 września 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p, stronie internetowej tutejszego Urzędu na okres 21 dni wykazy niżej opisanych nieruchomości objętych zarządzeniem Nr 230/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 21 września 2022 roku:

1. Lokal mieszkalny nr 2, położony w Bielawie przy ul. 1 Maja 14 o pow. 36,10 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 739/1 obręb Północ o pow. 816 m2.

2. Lokal mieszkalny nr 7, położony w Bielawie przy ul. 1 Maja 25 o pow. 33,34 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 503 obręb Osiedle o pow. 149 m2.

3. Lokal mieszkalny nr 5, położony w Bielawie przy ul. 3 Maja 9 o pow. 30,58 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 741/14 obręb Północ o pow. 746 m2.

4. Lokal mieszkalny nr 10, położony w Bielawie przy ul. 3 Maja 23 o pow. 43,50 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 757/9 obręb Północ o pow. 614 m2.

5. Lokal mieszkalny nr 2, położony w Bielawie przy ul. Czerwonej 6 o pow. 44,80 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 459 obręb Fabryczna o pow. 124 m2.

6. Lokal mieszkalny nr 17, położony w Bielawie przy ul. Słonecznej 18 o pow. 47,72 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 463 obręb Osiedle o pow. 252 m2.

7. Lokal mieszkalny nr 3 położony w Bielawie przy ul. Wolności 31 o pow. 50,60 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 290 obręb Południe o pow. 314 m2.

8. Lokal mieszkalny nr 3, położony w Bielawie przy ul. Wolności 41 o pow. 53,13 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 277/2 obręb Południe o pow. 857 m2.

9. Lokal mieszkalny nr 4, położony w Bielawie przy ul. Wolności 43 o pow. 36,5 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 277/1 obręb Południe o pow. 355 m2.

10. Lokal mieszkalny nr 1, położony w Bielawie przy ul. Wolności 149, o pow. 74,47 m2 wraz z procentowym udziałem w prawie własności gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 828 obręb Północ o pow. 595 m2.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1, II piętro, pokój nr 19, tel. 74-832-87-14.

wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22 września 2022 roku na okres 21 dni.

Sporz. Izabela Zarzycka

Lokalizacja