• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 18/09/2023 z dnia 18 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja

Burmistrza Miasta Bielawa

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w dniu 15 września 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p. na okres 21 dni oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.um.bielawa.pl, wykazu niżej opisanej nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

- działka gruntu w obrębie Osiedle, oznaczona ewidencyjnie nr 487/8 o pow. 2122 m², użytek B i RIIIb, położona w Bielawie w rejonie ul. 1 Maja. Wydzierżawieniu podlega część nieruchomości o pow. 16 m2.

Informację o powyższym udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie, pl. Wolności 1 pok. nr 19 II p. tel 74 8328740.

Lokalizacja